Tuyển dụng

Tất cả Ekip từ giám đốc, quản lý, thiết kế và các anh em trực tiếp thi công ghép lại 1 tổng thể nhuẩn nhuyễn, vững chắc, linh hoạt