Dịch vụ thiết kế kiến trúc

 • 1B1DF2A61B5C1A0E41E8A82AFD50EF2A

  Quy trình thiết kế

  1. Ký hợp đồng thiết kế : - A+ và khách hàng thống nhất nội dung công việc và thời gian thiết kế. - Khách hàng tạm ứng 40% giá trị hợp đồng thiết kế. 2. Thiết kế phương án : -

  Chi tiết...
 • 1851CB0A1B5C1A0E30DD1042AFD54A12

  Thiết kế KIẾN TRÚC các công trình dân dụng và công cộng

  * Đơn giá thiết kế KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, CÔNG CỘNG (bao gồm các phần kiến trúc, kết cấu, cơ điện, cấp thoát nước) : được tính theo diện tích sàn thiết kế Thể loại công trình Đơn giá

  Chi tiết...